جانشین پایگاه دریابانی کیش منصوب شد. به گزارش پایگاه خبری مردم کیش، بنا به پیشنهاد فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش با تایید حکم انتصاب توسط فرماندهی مرزبانی فراجا سرهنگ”فرهاد حسنوند” به سمت جانشین پایگاه دریابانی کیش منصوب گردید. وی از سال ۱۳۹۸ در سمت معاون تربیت و آموزش پلیس کیش فعالیت داشته است.

جانشین پایگاه دریابانی کیش منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری مردم کیش، بنا به پیشنهاد فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش با تایید حکم انتصاب توسط فرماندهی مرزبانی فراجا سرهنگ”فرهاد حسنوند” به سمت جانشین پایگاه دریابانی کیش منصوب گردید.

وی از سال ۱۳۹۸ در سمت معاون تربیت و آموزش پلیس کیش فعالیت داشته است.