*خانمهای محترم این خدمات در مرکز بهداشت برای سلامتی شما عزیزان بصورت رایگان انجام میشود*

*خانمهای محترم این خدمات در مرکز بهداشت برای سلامتی شما عزیزان بصورت رایگان انجام میشود*:
✅خدمات خودآزمایی سینه جهت غربالگری زودرس سرطان سینه
✅انجام رایگان پاپ اسمیر
✅ غربالگری سرطانهای شایع در بانوان

*مراجعه همه روزه بجز ایام تعطیل*

📌مکانهای ارائه خدمات:
✔️مرکز خدمات جامع سلامت بوعلی واقع در خیابان اقبال
✔️پایگاه سلامت صدف واقع در طبقه همکف کلینیک امام علی(ع)
✔️پایگاه سلامت سحر در شهرک سحر( روزهای دوشنبه و پنج شنبه )

روابط عمومی مرکز بهداشت کیش

▶️ https://t.me/mardoomekish

تجلیل فعالین اقتصادی و کیشوندان رئیس سابق مرکز توسعه سلامت کیش