⦁ رحیم سرهنگی: معاونت اقتصادی دبیرخانه مناطق آزاد در حال رایزنی با فعالین بازار سرمایه هستند تا سرمایه‌ها از طریق بازار سرمایه به سمت مناطق آزاد هدایت شود / ⦁ پول‌های زیادی در دست مردم است که اگر این پول‌ها به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد هدایت شود، می‌تواند جریانات عظیمی ایجاد کند. برای تحقق این موضوع به سیاست گذاری کارا نیازمند هستیم تا اعتماد مردم را به بازار سرمایه بازگردانیم

مدیرعامل سازمان مناطق آزاد کیش گفت: معاونت اقتصادی دبیرخانه مناطق آزاد در حال رایزنی با فعالین بازار سرمایه هستند تا سرمایه‌ها از طریق بازار سرمایه به سمت مناطق آزاد هدایت شود.
رحیم سرهنگی در گفتگو با ایبنا اظهار کرد: سیاست اقتصادی کشور به سمتی حرکت می‌کند که تامین مالی در کشور از بانک محور بودن به سمت بازار سهام حرکت کند تا سهم بازار سرمایه از تامین مالی افزایش یابد.
سرهنگی، با اشاره به این که تاکنون از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای توسعه اقتصادی کم استفاده کرده ایم، گفت: پول‌های زیادی در دست مردم است که اگر این پول‌ها به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد هدایت شود، می‌تواند جریانات عظیمی ایجاد کند.
مدیرعامل سازمان مناطق آزاد کیش اضافه کرد: برای تحقق این موضوع به سیاست گذاری کارا نیازمند هستیم تا اعتماد مردم را به بازار سرمایه بازگردانیم.
وی تصریح کرد: برای این که سهم بازار سرمایه را از تامین مالی افزایش دهیم، باید تنوع این ابزارها را بیشتر و کمک کنیم تا پول‌های خرد و درشت مردم به سمت بازار سرمایه هدایت شود.
مدیرعامل سازمان مناطق آزاد کیش بیان داشت: سازمان مناطق آزاد و به خصوص سازمان مناطق آزاد کیش بسیار علاقه‌مند است تا ورود سرمایه‌ها از طریق بازار سرمایه هر چه زودتر عملیاتی شود، چرا که اغلب سرمایه گذاری‌هایی که در مناطق آزاد کیش انجام شده توسط یک سرمایه گذار عمده بوده که البته در برخی ابعاد موفق و در برخی ابعاد با شکست‌هایی مواجه شده ایم.
وی با اشاره به این که با ورود سرمایه‌ها به بازار سهام مسلما سرمایه گذاری در مناطق آزاد چند برابر خواهد شد، گفت: علاقه‌مند هستیم که سرمایه‌های خرد مردم نیز در غالب بازار سهام به سرمایه گذاری در پروژه‌های مناطق آزاد جذب شود.
سرهنگی در پایان تاکید کرد: دبیرخانه و به طور خاص معاونت اقتصادی سازمان مناطق آزاد در حال رایزنی با فعالان بازار سرمایه هستند تا سرمایه‌ها از طریق این بازار به سمت مناطق آزاد هدایت شود.

https://t.me/mardoomekish