روابط عمومی شرکت هواپیمایی کیش از بازگشت هواپیمای MD به ناوگان حمل و نقل هوایی کشور پس از انجام تعمیرات اساسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کیش، یک فروند هواپیمای جت مک دانل داگلاس MD-۸۳ شرکت هواپیمایی کیش پس از پایان موفقیت آمیز مراحل تعمیرات اساسی، تامین موتور، نوسازی کامل فضای داخلی و نصب سیستم جدید روشنایی فضای مسافران وارد ناوگان عملیاتی شد.
صندلی‌ها و فضای مسافران هواپیما نیز با هدف افزایش کیفیت خدمت رسانی به مسافران نوسازی شد و با ورود این هواپیما به ناوگان، ۱۵۶ صندلی به ظرفیت حمل و نقل هوایی کشور افزوده شد.

https://t.me/mardoomekish